Godziny pracy

OŚRODEK  ADOPCYJNY

"Dzieło Pomocy Dzieciom"

31-124 Kraków, ul. Rajska 10;

tel. 12 631 03 00, 12 631 03 01, 12 631 03 04, 12 631 03 05

fax. 12 631 03 02

Filia w Żmiącej 144 tel. i fax: 18- 333-40-66

 

GODZINY  PRACY OŚRODKA

Poniedziałek, środa, czwartek: 9.00 -17.00

Wtorek: 9.00 -18.00

Piątek:  8.00 -15.00

Sobota i niedziela: praca z rodzinami

Script logo