Podsumowanie XVII Małopolskiego Spotkania Rodzin Adopcyjnych

11.12.2020

W tym roku odbyło się 17 coroczne Małopolskie Spotkanie Rodzin Adopcyjnych, podczas którego  Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom świętował rocznicę 25-lecia działalności. W ramach tegorocznego spotkania prawie 100 rodzin wzięło udział w konferencji online, podczas której prelekcję wygłosiła pani Katarzyna Kałamajska-Liszcz.

Coroczne spotkania adwentowe w gronie rodzin adopcyjnych i oczekujących na adopcję, organizowane są po to, by wspólnie  świętować cud miłości i adopcyjnego rodzicielstwa, by wymieniać się między sobą doświadczeniami i  dzielić radością na wszystkich etapach adopcji- również wtedy gdy dopiero przeżywany jest czas przygotowania do tego dzieła.

W dniach 05.12.2020 i 06.12.2020 odbyło się siedemnaste spotkanie z cyklu Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych. Odbywało się ono pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity i Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego.  Było jednocześnie formą konferencji organizowanej z okazji świętowania 25-lecia działalności Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Do udziału w naszej mini-konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, ROPSu, PCPRów, MOPSów, Sądów Rodzinnych, Ośrodków Adopcyjnych i innych instytucji. W spotkaniu wzięła udział pani Kierownik zespołu ds. rodziny i spraw społecznych pani Lidia Jagielka-Różańska.

W tych nietypowych czasach, kiedy tak trudno o  bliskie kontakty z innymi pochyliliśmy się właśnie nad tematem kontaktu z drugim Człowiekiem, nad budowaniem więzi z dziećmi, które z powodu swoich doświadczeń mają w tym zakresie trudności.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Józefa Katarzyna Mader, która przypomniała, że myślą przewodnią Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera jest przesłanie z Ewangelii św. Mateusza „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Już od 25 lat słowa te są drogowskazem działań realizowanych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i  właśnie Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom. Dokładnie 28 grudnia 1995 roku Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Dzieło Pomocy Dzieciom został wpisany do rejestru placówek niepublicznych Kuratora Oświaty w Krakowie. Tym samym właśnie w grudniu 2020 roku możemy świętować ćwierć wieku jego istnienia.  Przez te lata z pomocą Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom 950 dzieci dostało nowe życie w 750 rodzinach.

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego towarzyszą rodzicom w realizowaniu powołania do rodzicielstwa i przygotowaniu się do tego ważnego zadania, a później w budowaniu więzi rodzicielskich z dziećmi na kolejnych etapach życia.  Równie ważnym zadaniem jest praca z dziećmi i ich przygotowanie do poczęcia w sposób adopcyjny w nowych rodzinach, bo to one są cudem miłości Boga i to ich dobro jest najważniejsze.

W swoim przemówieniu Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego podziękowała pracownikom Ośrodka, którzy jak podkreśliła „wytężoną, czasami niezauważalną pracą serca, umysłu i rąk starają się umożliwić realizację powołania do miłości rodzicielskiej oraz zaspokoić pragnienie miłości, domu i głębokich relacji właśnie tym Najmniejszym.”

Praca Ośrodka Adopcyjnego nie byłaby możliwa bez pomocy, zrozumienia i wsparcia różnych osób i instytucji działających na rzecz dzieci, w tym Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Sądów Rodzinnych, PCPRów, MOPSów. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Podziękowania za  wielkie wsparcie materialne i duchowe zostały złożone również na ręce Ojców Jezuitów oraz Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera.

Pani Dyrektor Ośrodka podziękowała Opatrzności Bożej za możliwość realizacji wszystkich tych zadań na Górze Przemian – w Filii Ośrodka w Żmiącej, z nadzieją, że działania te służą dobru dzieci.

Mamy nadzieję, że rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze, które przez pośrednictwo naszego Ośrodka podjęły się opieki nad dziećmi, odczytują niesamowitą głębię i wyjątkowość ich powołania. Jako pracownicy Ośrodka życzymy, aby realizowali je na co dzień z radością, zaufaniem, gotowością do doświadczania tego co nieznane i ufnością, że nie są sami.

 

Podczas konferencji odbyło się spotkanie z panią Katarzyną Kałamajską - Liszcz, psychoterapeutką, doświadczoną mamą adopcyjną,  która opowiedziała w sposób niezwykle przejmujący o metodach budowania więzi z dziećmi po traumie oraz stymulowaniu ich rozwoju. Z całego serca dziękujemy pani Katarzynie oraz wszystkim obecnym na spotkaniu. Mamy nadzieję, że wkrótce przyjdzie czas na spotkanie bezpośrednie, na żywo.

 

6.12. w Żmiącej – na górze przemian, w miejscu gdzie rozpoczęły się historie wielu rodzin- odbyła się transmitowana on-line Msza Święta koncelebrowana przez ojca Janusza Mółkę SJ, który jest duszpasterzem dzieci Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom, Ośrodka Adopcyjnego i rodzin adopcyjnych oraz ojca Józefa Polaka SJ, który podczas kazania podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z adopcją.

Cieszymy się, iż pomimo trudów i obostrzeń wynikających z pandemii udało nam się przekroczyć odległości -podzielić się z Państwem radością świętowania i wspólnie dziękować Opatrzności Bożej za te wszystkie lata pracy, wyzwań, radości i dobra, które sami  otrzymaliśmy i które– mamy nadzieję – udało nam się pomnożyć i przekazać dalej, by kiełkowały w Państwa rodzinach. Mamy nadzieję, że te nietypowe, a już XVII Małopolskie Spotkania Rodzin Adopcyjnych stały się dla Państwa inspiracją do dalszego zaangażowania w rodzicielstwo lub w przygotowanie do tej pięknej drogi.

Przez 25 lat naszej pracy mogliśmy obserwować, jak rodzice, którzy tworzą nową rodzinę dla dziecka czerpią z tego ogromną radość. Płoną pasją życia i miłością, bo aby zapalić innych ludzi samemu trzeba płonąć. Dzięki Państwa świadectwom również my pracownicy Ośrodka Adopcyjnego mogliśmy się „zarażać” wytrwałością, ciepłem i odwagą.

A z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  życzymy  Państwu, aby dały one nadzieję na to, że miłość może urodzić się zawsze, niezależnie od okoliczności, ale błysk tej miłości wymaga zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości.


MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

  • Deborah D. Gray: Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot 2010
  • Andreas Mehringer: Jak wychowywać trudne dzieci. Wydawnictwo WAM. Kraków 2010
  • Krzysztof Liszcz: Dziecko z FAS w szkole i w domu. Wydawnictwo Rubikon. Kraków 2011
  • Glenn Doman, Janet Doman: Subtelna rewolucja. Wykorzystaj potencjał swojego malucha od pierwszego dnia życia. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2013
  • Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bob Marvin: Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2015
  • Serge Boimare: Dziecko, które boi się uczyć. Wyd. Virgo. Warszawa 2019
  • Chris Taylor: Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście metalizowania w empatycznej opiece opartej o wiedzy o przywiązaniu i traumie. Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne. Sopot 2020

Ostatnio wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pozycje w ramach serii „Psychiatria i psychoterapia” dotyczące teorii poliwagalnej i terapii traumy https://wuj.pl/ksiazki/psychiatria-psychoterapia

Wydawnictwo Czarna Owca, seria „Terapia traumy” https://www.czarnaowca.pl/terapia-traumy

Wydawnictwo Instytutu Terapii Psychosomatycznej https://interp.pl/index.html - Leczenie traumy rozwojowej i Neuroafektywna książka obrazkowa

Link do filmu „The Repair of Early Trauma: A Bottom Up Approach”  – jest tam funkcja automatycznego tłumacza. https://www.youtube.com/watch?v=FOCTxcaNHeg&t=357s

Zapis konferencji z komunikatora zoom

Zapis z transmisji mszy św:

Script logo