Przywracamy bezpośrednią pracę z kandydatami i dziećmi

Szanowni Państwo,

Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”  powoli przywraca bezpośrednią  pracę z kandydatami do przysposobienia dziecka oraz dziećmi zakwalifikowanymi lub w trakcie kwalifikacji do przysposobienia (po uzyskaniu zgody na kontakt od opiekunów zastępczych dzieci lub z placówek).

Przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa  rozpoczęliśmy już indywidualne spotkania diagnostyczne z kandydatami w ośrodku i wywiady adopcyjne. Za nami także pierwsze spotkania kandydatów na rodziców z dziećmi zakwalifikowanymi do przysposobienia w rodzinie zastępczej, czy finalizacja  sprawy o przysposobienie dziecka w sądzie.

Niestety nadal niemożliwe jest organizowanie w ośrodku spotkań grup wsparcia czy grupowego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Obydwa zadania wykonywać będziemy nadal do odwołania online.

Nadal nie ma spotkań z rodzinami na terenie filii ośrodka w Żmiącej.

Pracownicy Ośrodka są do Państwa dyspozycji w naszej siedzibie oraz pod numerami telefonów w godzinach pracy ośrodka. Zapraszamy do kontaktu.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Przed spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny
w celu uzgodnienia terminu oraz zapoznania się z treścią oświadczenia
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i podpisania go.

Poniżej pełna treść oświadczenia.

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

 

  • w ciągu ostatnich 14 dni nie byłem/am za granicą;
  • według mojej wiedzy, nie jestem zakażony/a wirusem SARS–CoV–2;
  • nie został na mnie nałożony obowiązek odbycia kwarantanny ani nie zachodzą przesłanki do jego nałożenia;
  • nie mam typowych objawów zakażenia wirusem SARS–CoV–2, jak
    w szczególności: suchy kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśniowo – stawowe, utrata węchu lub smaku;

Pracownicy Ośrodka również podpisują takie oświadczenie przed przystąpieniem do spotkania. 

 

Z pozdrowieniami

Katarzyna Mader

Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego

„Dzieło Pomocy Dzieciom”

Script logo