Przywrócić Dzieciom Uśmiech

Coroczne spotkanie dzieci i ich przyjaciół, jest okazją do cieszenia się z bycia razem, wielu wspaniałych rozmów i wspólnej zabawy. Całodniowe spotkanie nosi wszelkie znamiona spotkania wielkiej grupy przyjaciół naszego Dzieła.

Dziękujemy tym wszystkim którzy wspaniale przygotowują ten dzień, a których nie sposób wszystkich tu wymienić.

Dziękujemy wszystkim Tym, którzy przyjeżdżają do Żmiącej, za waszą obecność, nie tylko tę jednorazową, ale przede wszystkim tę całoroczną, za wasze dobro i okazane serce. 
Serdecznie Wam dziękujemy!

Dobro ma to do siebie, że chce się dzielić. Już św. Tomasz z Akwinu zauważył: Bonum est diffusivum sui - "Dobro z natury się rozlewa" ("Summa Theologica" II, q. 5, 4, 2). Prawdziwe dobro nie może istnieć tylko dla siebie. Dzieląc się z najmniejszymi, najbardziej potrzebującymi, najbardziej spragnionymi miłości doświadczamy, że sami jesteśmy przez tych najmniejszych obdarowani. Tu nikt nie staje się uboższy z tego powodu, że dał coś z siebie. Odwrotnie, tu doświadczamy, że czyniąc dobro, dzieląc się tym, co mamy, a przede wszystkim tym, kim jesteśmy, sami wewnętrznie dojrzewamy i ubogacamy nasze człowieczeństwo. Odważę się powiedzieć, że wszyscy angażujący się w dzieło, któremu na imię Żmiąca, otrzymują znacznie więcej niż przekazują. Inwestując bowiem w dobro i rozwój najmniejszych, inwestują w swoje człowieczeństwo. Zapisują kolejne, szlachetne karty swego życiorysu i może to jest najważniejsze. Przecież pod koniec życia wszyscy będziemy sądzeni z miłości.

Każdy z nas zna to uczucie. Może zaskoczyły nas sytuacje, kiedy to trochę wbrew sobie trzeba było komuś pomóc, ofiarować czas, i nie tylko czas. A tymczasem w programie były tak ważne inne spotkania, na które nie sposób się spóźnić, tak ważne zajęcia... A jednak. Ofiarowana bezinteresownie pomoc, "poza programem", zaangażowanie się w dzieło niosące nadzieję innym sprawiło, że poczuliśmy się błogosławieni, czyli szczęśliwi.

Więc nie trzeba szukać daleko. Takie miejsca są wokół nas. Na wyciągnięcie ręki. Powiem wprost: miej tylko oczy otwarte, no i koniecznie serce. To będzie twoja Żmiąca. A może nasza Żmiąca? Czekamy tu na ciebie. Nie tylko w tym świątecznym dniu. Czekamy, byś i ty poczuł w sercu, "że więcej jest radości w dawaniu niż w braniu".

Spotkania te odbywają się zawsze w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia na Michałkówce!

Script logo