Wpłata na konto

Dzieło Pomocy Dzieciom
Fundacja Ruperta Mayera

ul. Rajska 10, 31-124 Kraków

bank: PKO BP I O/Kraków 
nr konta:72 1020 2892 0000 5102 0169 7192
(IBAN) PL 72 1020 2892 0000 5102 0169 7192 
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 

Script logo