Wpłata na konto

Dzieło Pomocy Dzieciom
Fundacja Ruperta Mayera

ul. Rajska 10, 31-124 Kraków

bank: PKO BP I O/Kraków 
nr konta:72 1020 2892 0000 5102 0169 7192
(IBAN) PL 72 1020 2892 0000 5102 0169 7192 
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

***

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Dzieło Pomocy Dzieciom

ul. Rajska 10, 31-124 Kraków

bank: Santander Bank Polska SA
nr konta: 98 1500 1142 1220 6033 3600 0000
(IBAN) PL 98 1500 1142 1220 6033 3600 0000

***

Ośrodek Adopcyjny
Dzieło Pomocy Dzieciom
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków

bank: Santander Bank Polska SA
nr konta: 64 1500 1142 1220 6033 3668 0000
(IBAN) PL 64 1500 1142 1220 6033 3668 0000

 

Script logo