XVI Małopolskie Spotkanie Rodzin Adopcyjnych- podsumowanie i galeria

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;

Nad tematem miłości, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje pochyliliśmy się podczas XVI już Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych organizowanych przez Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom”. Już podczas homilii na mszy świętej rozpoczynającej spotkanie w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie ojciec Jacek Prusak zaznaczał jak ważna jest miłość w życiu każdego człowieka. Podkreślał, że nie wystarczy mieć kogoś pod sercem, ale trzeba go mieć w sercu, aby możliwy był cud, aby możliwa była przemiana, bo miłości potrzebujemy bardziej niż czegokolwiek innego. Ojciec Jacek zaznaczał również, że miłość rodziców adopcyjnych jest dla dziecka cudotwórcza, dzięki niej życie nabiera sensu. Po Mszy Świętej były rozdawane przygotowane przez dzieci piernikowe gwiazdki z szczególnym przesłaniem dla rodzin „Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam. Wciąż jednak słyszę te słowa, kochać to znaczy powstawać”

W drugiej części spotkania wszyscy goście posłuchali wykładu pani Iwony Pasławskiej- Smęder, która nakreśliła słuchaczom propozycję działania jakie można podjąć wtedy, gdy zderzamy się z brakiem zaspokojenia któregoś z życiowych oczekiwań. Podkreślała, że w bliskich relacjach mamy oczekiwania zarówno do siebie jak i do osoby kochanej, małżonka, dziecka. Zaznaczała również, że każdy zderza się z tym, że te oczekiwania nie zawsze się spełniają, a wtedy jesteśmy rozczarowani a później nawet rozgoryczeni. Zachęcała, aby na co dzień wracać wspomnieniami nie do tego w czym my sami lub inna osoba nas zawiodła, ale do tych momentów, w których doświadczyliśmy bycia docenionym i ważnym. Podkreślała, że dzieci potrzebują miłości i obecności rodziców wystarczająco dobrych, a nie rodziców idealnych, którzy ciągle będą się koncentrować na tym jacy powinni być, zamiast na byciu z dzieckiem. Pani Iwona jako terapeuta zaznaczała także, iż trudne sytuacje związane z niezaspokojeniem oczekiwań powinno się rozwiązywać również poprzez wyrażanie swoich uczuć, dawanie czasu sobie nawzajem na ich przyjmowanie oraz na oparciu się o dane już kiedyś osobie ukochanej słowo. Mówiąc dziecku „kocham cię” nie umawiamy się na to, że zawsze wszystko będzie cudownie i wspaniale- podkreślała, ale na to, że po prostu będziemy razem na zawsze, tak jak potrafimy czyli wystarczająco dobrze. A na koniec pozostawiając słuchaczom wiele nadziei podzieliła się myślą, iż sytuacje zapalne z życia każdego człowieka mogą być podłożem do dalszego rozwoju i wzrostu tak jak nawóz jest podłożem do wzrostu drzewa.

Podczas Małopolskich Spotkań rodzin adopcyjnych mieliśmy również okazje wysłuchać świadectwa rodziny, która przysposobiła dziecko już 4 lata temu i która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi modyfikowania planów swojego życia również w taki sposób, aby każde z rodziców miało możliwość budowania z dzieckiem indywidualnej relacji miłości.

Małopolskie Spotkania Rodzin Adopcyjnych były również okazją do adwentowej refleksji nad tematyką oczekiwania na dziecko i na miłość, a w tą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły nas panie Halina Jawor i Anna Seman śpiewając pastorałki z płyty „Hej na Chochołowskiej!”

Zaangażowanie skupienie i uśmiech malujące się na twarzach uczestników spotkania również podczas rozmów przy świątecznym ciastku świadczyły o tym, że wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami adopcyjnymi oraz pomiędzy rodzicami i specjalistami ośrodka była bardzo owocna. To zatrzymanie się w biegu codzienności było możliwe również dzięki temu, że w czasie wydarzeń adresowanych do rodziców, dzieci mogły korzystać z atrakcji przygotowanych przez licznych wolontariuszy. Odwiedziły bajkowy Hollywood podczas warsztatów muzycznych z Karolem Dziedzicem, zamieniły się w inżynierów konstruując roboty z klocków lego dzięki Krainie Twórczości, rozegrały niejeden mecz piłki nożnej i przygotowały ozdoby świąteczne. Wszyscy wyglądają już świąt Bożego Narodzenia, a w czerwcu kolejnych już Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych podczas, których będziemy świętować 25 lat pracy Ośrodka. Już dziś serdecznie zapraszamy.

A na koniec z całego serca Dziękujemy Wszystkim, którzy nam pomogli w przygotowaniu spotkania. Dziękujemy Drogim Rodzinom, które od kilku lat są współgospodarzami Spotkań i zwartą grupą podejmującą wszelkie starania, aby te Spotkania był piękne. Dziękujemy również osobom, które niedawno weszły w szeregi współorganizatorów. Dziękujemy ojcu Jackowi Prusakowi SJ, pani Iwonie Pasławskiej-Smęder, pani Halinie Jawor i pani Annie Seman, ojcom Jezuitom oraz akademii Ignatianum, grupie „Józki” za muzyczną oprawę Mszy świętej, bardzo zaangażowanym Wolontariuszom, Karolowi Dziedzicowi, Krainie Twórczości oraz Dziełu Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera.

Dziękujemy przybyłym gościom: Rodzinom Adopcyjnym, Rodzinom Zastępczym, Przedstawicielom Urzędów i Instytucji, którym leży na sercu los dzieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Dziękujemy:

panu Wojciechowi Grzeszkowi - przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego,

pani Ewie Podłęckiej –dyrektorowi wydziału Polityki Społecznej, przedstawicielom:

Sądów Rodzinnych,

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

Ośrodków Interwencji Kryzysowej,

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,

Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Mamy nadzieje, że dobro, którego dotknęliśmy podczas XVI Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych będzie przynosiło owoce w kolejnych dniach również w nadchodzącym roku.

 

Script logo