1,5% podatku

Ofiarując nam 1,5% podatku lub wspierając nas materialnie:

  • Pomagasz dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej
  • Dajesz szansę na normalne życie dzieciom pokrzywdzonym przez los
  • Zapewniasz niezbędną pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
  • Wspierasz organizowanie wypoczynku letniego dla sierot społecznych
  • Wspierasz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dzieło Pomocy Dzieciom i Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom

W zeznaniu podatkowym w polu 1,5% wpisz KRS 0000095631
W rubryce Cel szczegółowy 1,5% wpisz: Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera

 

Dziękujemy za przekazanie 1,5% podatków!