Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Dzieło Pomocy Dzieciom

W ramach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom działają cztery placówki:

  1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, ul. Rajska 10, 31 – 124 Kraków przeznaczona dla 14 wychowanków.
  2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, Żmiąca 144/1, 34-603 Ujanowice, przeznaczona dla 12 dzieci.
  3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Dzieło Pomocy Dzieciom, Żmiąca 144/2, 34-603 Ujanowice, przeznaczona dla 12 dzieci.
  4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Dzieło Pomocy Dzieciom, ul. Rajska 10/6, 31-124 Kraków, przeznaczona dla 7 dzieci.

 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Dzieło Pomocy Dzieciom działają w oparciu o następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 z 2011r.)
  • Umowami z Urzędem Miasta Krakowa
  • Szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówek określają Statuty oraz Regulaminy Organizacyjne opracowane przez Dyrektora w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Organem prowadzącym Placówki jest przełożony Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej
z siedzibą w Krakowie przy Małym Rynku 8.

Placówki zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne edukacyjne i religijne.

Placówki w realizacji swoich zadań kierują się naturalnym prawem dziecka do godnego życia i posiadania rodziny – w oparciu o wartości i zasady wychowania chrześcijańskiego.

Placówki przy współpracy z asystentem rodziny podejmują działania mające na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Organizacja życia i pracy w placówkach Dzieło Pomocy Dzieciom

Od dnia przybycia do placówki dziecko ma przydzielonego wychowawcę, ma zapewnione konsultacje medyczne oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy, którzy mieszkają z dziećmi 24 godziny na dobę. Pozwala to stworzyć dzieciom namiastkę życia rodzinnego rekompensującą brak prawdziwego domu. 

W pracy z dziećmi istotne jest, aby każde uwierzyło w swoje możliwości, odkrywało i rozwijało swoje talenty, poznało swoją wartość i rozwijało ciekawość oraz wiedzę o otaczającym świecie  – nabierało motywacji do życia. Dzieci, dzięki pracy i zaangażowaniu wychowawców, przy wsparciu wolontariuszy, korepetytorów, nadrabiają opóźnienia edukacyjne, osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce (liczna grupa otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem). Dodatkowo rozwijają swoje talenty językowe, sportowe i muzyczne (obecnie niemal połowa wychowanków gra na różnych instrumentach – skrzypce, gitara, perkusja, pianino, akordeon).

Wychowankowie włączane są w pomoc w wykonywaniu codziennych czynności domowych, co kształtuje ich samodzielność, obowiązkowość i pozwala im poczuć się potrzebnym i ważnym współgospodarzem domu. W czasie wolnym organizowane są dla dzieci różnego rodzaju aktywności, wycieczki rowerowe, wędrówki górskie, wyjazdy latem nad morze, zimą na narty, itp. 

Przedsięwzięcia dla wychowanków w placówkach są realizowane dzięki wsparciu finansowemu i osobowemu Fundacji Ruperta Mayera Dzieło Pomocy Dzieciom.

Siedziba główna:

Adres: ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
Telefon: 12 631 03 04, 12 631 03 00, 12 631 03 05
12 631 03 01, 12 631 03 03 fax. 12 631 03 02
e-mail: rajska10@dpd.pl
NIP: 676-17-36-930
REGON 040020141-00061
bank: Santander Bank Polska SA
nr konta: 98 1500 1142 1220 6033 3600 0000
IBAN: PL 98 1500 1142 1220 6033 3600 0000

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu interwencyjnego
Dzieło Pomocy Dzieciom

Adres: ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
Telefon: 12 631 03 05, 12 631 03 04; 606 835 177

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu specjalistyczno-terapeutycznego
Dzieło Pomocy Dzieciom

Adres: ul. Rajska 10/6, 31-124 Kraków
Telefon: 12 631 03 07, 12 631 03 00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu socjalizacyjnego
Dzieło Pomocy Dzieciom

Adres: Żmiąca 144/1, 34-603 Ujanowice
Telefon: 18 333 40 66, 606 833 693

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
typu specjalistyczno-terapeutycznego
Dzieło Pomocy Dzieciom

Adres: Żmiąca 144/2, 34-603 Ujanowice
Telefon: 18 333 40 66, 606 833 693

Najnowsze albumy

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem