Wsparcie
dla kandydatów

Wsparcie dla kandydatów

zarówno przed jak i po uzykaniu kwalifikacji do przysposobienia dziecka

  • Wsparcie indywidualne psychologiczno – pedagogiczne lub prawne na wniosek kandydatów,
  • Comiesięczne grupy wsparcia, a także grupy edukacyjne (stacjonarnie w Ośrodku przy ul. Rajskiej lub online)
  • Coroczne Małopolskie Spotkania Rodzin Adopcyjnych organizowane w czerwcu i grudniu – wsparcie edukacyjne, emocjonalne, duchowe w przygotowywaniu się do roli rodzica adopcyjnego.
  • Systematyczny, comiesięczny kontakt z pracownikami Ośrodka po uzyskaniu kwalifikacji , w okresie oczekiwania na propozycję. Po wcześniejszym umówieniu , możesz spotkać się z nami osobiście w filii Ośrodka w Żmiącej (w niedziele). W Żmiącej masz też możliwość spotkań z innymi rodzinami oczekującymi na adopcję, z rodzinami adopcyjnymi odwiedziającymi ośrodek w ramach spontanicznej grupy wsparcia, możesz też wziąć udział we mszy św. w kaplicy na terenie Filii Ośrodka.
  • Zapraszamy także Waszych najbliższych towarzyszących Wam w procesie przygotowania do przysposobienia dziecka (w ramach dni otwartych w Żmiącej)

Zapraszamy do udziału w comiesięcznej mszy św. transmitowanej na YouTube z kaplicy Ośrodka w Żmiącej w pierwszą niedzielę każdego miesiąca lub do udziału osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem