Ułatwienia dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 

 

W Ośrodku Adopcyjnym Dzieło Pomocy Dzieciom działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T” słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T” lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.