Ułatwienia dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 

 

W Ośrodku Adopcyjnym Dzieło Pomocy Dzieciom działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T” słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T” lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

 

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem