Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkania informacyjne odnośnie przysposobienia, na stronie zaktualizowaliśmy  informacje o wymogach  formalnych i oczekiwaniach wobec  kandydatów do przysposobienia dziecka, wynikających ze znowelizowanej  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887 z późn.zm.)

Znowelizowana ustawa przynosi wiele korzystnych zmian dla przysposobionych dzieci i rodziców adopcyjnych, w tym  w szczególności  wydłużenie wieku dziecka w chwili przysposobienia do 14 lat, jako podstawy do urlopu macierzyńskiego.

Zapraszamy do Ośrodka w celu omówienia i pobrania odpowiednich formularzy.


Wesprzyj nasze działania dokonując

wpłaty na rzecz Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem
Wpłaty realizowane przez Przelewy24


Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem