Za nami kolejne, już XXIII coroczne grudniowe spotkanie z cyklu Małopolskich Spotkań
Rodzin Adopcyjnych
, które odbyło się w pierwszą niedzielę Adwentu, na początku
Błogosławionego czasu oczekiwania na spotkanie z Miłością.
Podczas uroczystej mszy św. w intencji Rodzin Adopcyjnych w Bazylice Najświętszego
Serca Jezusowego celebrowanej przez ojców jezuitów usłyszeliśmy piękne kazanie ojca Jacka
Prusaka, który nazwał Adwent „Próbą zmierzenia się z najbardziej nieprawdopodobną adopcją jaka
miała miejsce w historii świata, adopcją, która ten świat zmieniła”.
Nasze spotkanie odbywało się tradycyjnie pod honorowym patronatem Wojewody
Małopolskiego pana Łukasza Kmity i Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda
Kozłowskiego.
Msza św. miała wspaniałą oprawę dzięki chórowi Panu Organiście, a także dzięki rodzicom
adopcyjnym i młodzieży Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dzieło Pomocy Dzieciom.


Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom: Panu Profesorowi Tadeuszowi Dudzie
(Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego) z żoną, Panu Jackowi Kowalczykowi
Dyrektorowi Wydziału polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Sylwii
Rydzyk – Podinspektorowi Zespołu ds. Rodziny i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, Pani Sędzi Henryce Budyńskiej, wszystkim Przyjaciołom, w tym,
ojcom Jezuitom, księżom celebrującym Mszę św., chórzystom i Panu organiście, którzy uświetnili
też Liturgię Mszy św.


Wielkie brawa należą się rzeczy wolontariuszy Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta
Mayera, którzy przez wiele dni przygotowywali się do wydarzenia i byli na nim widoczni w
każdym miejscu.


Szczególnie serdecznie dziękujemy Wam – naszym Rodzinom Adopcyjnym i Rodzinom
oczekującym na przysposobienie dziecka. Bez Was (i bez naszej niezmordowanej i nieustająco
kreatywnej Grupy Roboczej Rodzin) spotkanie to nie miałoby wartości jaką jest
WSPÓLNOTA. Wspólnota działań, doświadczeń, emocji, problemów, ale i radości
rodzicielskiej i małżeńskiej.


Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli osobiście lub łączyli się z nami za
pośrednictwem łączy internetowych.


Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „3xR – Regulacja, Relacja, Rozumowanie
– czyli jak rozsądnie dzielić się miłością”. Bardzo ciekawy wykład przedstawiła nam w drugiej
część i spotkania Pani Beata Smela, fizjoterapeuta z ponad 20-letnią praktyką specjalizująca się w
neurologii dzieci i dorosłych, pracująca z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi w USA w modelu
regulacji emocji Bruce’a D. Perry’ego.
Pierwsze R, to Regulacja.  Regulacja, to nic innego jak wewnętrzny pokój. Jakże ważne dla
rodziców, którzy przyjęli wystraszone, straumatyzowane dziecko.
Drugie R – Relacje. Dobre relacje z samym sobą oraz z najbliższymi są podstawą dobrego
funkcjonowania w rodzinie.
Trzecie R – Rozumowanie. Rozum i analiza jest potrzebna, aby miłość w rodzinie była
mądra, wytrwała, budująca i wspierająca.


Zarówno wykład Pani Beaty Smeli jak i Słowo o. Jacka Prusaka akcentowało potrzebę
zatroszczenia się przez rodziny adopcyjne o siebie, aby w trudnych chwilach móc dać oparcie
dziecku.


Pamiętajmy więc słowa o. J. Prusaka: „Zamiast się starać mocniej, podejdź do siebie
łagodniej, nie podpalaj się próbując ogrzać innych, bo wtedy wszystko będzie w płomieniach, bo
wtedy wcześniej czy później wszystko stanie się popiołem, pomimo dobrych chęci. Uratujesz
dziecko ratując najpierw siebie, bo dziecko polega na Tobie”.
I jak usłyszeliśmy na wykładzie Pani B. Smeli: Oddychajmy, tzw. fizjologiczny oddech to
najprostsza metoda samoregulacji.
Odważne pójście za Bożym wezwaniem wymaga wzajemnej odpowiedzialności.
Przykładem tego są Józef i Maryja. Wędrują przez życie razem, wspólnie podejmując trudy i ból
jakie niesie ich wspólna droga. Tylko razem dadzą radę.
Budowanie rodziny pełnej miłości, odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku, wymaga
od każdego z rodziców dbania o dobre relacje z Bogiem, samym sobą oraz z współmałżonkiem.
Ewangelia św. Marka  przekazuje, że Chrystus „powierzył swoim sługom staranie o
wszystko. Pan „każdemu wyznaczył zajęcie” – Wasze zajęcie drodzy Rodzice Adopcyjni
nazwał  słowami: „I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje”


Dziękujemy Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera i wszystkim osobom, które
pomogły nam zorganizować to spotkanie, Dzięki ciociom ze Żmiącej i z Rajskiej mogliśmy
wspólnie biesiadować przy pysznym świątecznym poczęstunku.

Do zobaczenia w pierwszą niedzielę czerwca na kolejnym spotkaniu w Żmiącej pod hasłem
Przywrócić uśmiech dziecku!
Dyrektor OA
Katarzyna Mader

Zobacz wykład p. Beaty Smeli

Posłuchaj Słowa Bożego wygłoszonego przez o. Jacka Prusaka


Wesprzyj nasze działania dokonując

wpłaty na rzecz Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem

Wpłaty realizowane przez Przelewy24


Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem