Wolontariat całoroczny

Wolontariat na rzecz dzieci mieszkających w domach dziecka i rodzinach zastępczych polega na cotygodniowym spotkaniu z dzieckiem (w formie online lub stacjonarnie, zależy to od indywidualnych ustaleń). W trakcie tego czasu pomaga się podopiecznemu w nauce, odrabianiu lekcji, przygotowaniu do szkoły, a także organizuje się gry, zabawy lub inne formy spędzania wolnego czasu. Dzieci są w wieku mniej więcej od 5 do 17 lat.

Obowiązkowym elementem wolontariatu jest także uczestnictwo w comiesięcznych warsztatowych spotkaniach wolontariuszy (w tym roku w formie hybrydowej – stacjonarnie w Krakowie na ul. Rajskiej 10, bądź online przez platformę ZOOM).

 

Gdzie można uczestniczyć w wolontariacie?

  • W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie.
  • W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żmiącej koło Limanowej.

 

Jakie porozumienie podpisywane jest z wolontariuszem?

Wolontariusze, którzy decydują się na podjęcie pracy wolontaryjnej, podpisują porozumienie o współpracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Porozumienie, które zawiera przedstawiciel Fundacji DPD z wolontariuszem, określa:

  • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;
  • zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z wychowawcą lub opiekunem faktycznym dziecka;
  • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci;
  • postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

 

Co jest zapewnione?

W ramach zawartego porozumienia wolontariuszowi zapewnia się:

  • ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW;
  • comiesięczne spotkania wolontariuszy (warsztaty, dyskusje, grupa wsparcia).

 

Spotkania wolontariuszy

Odbywają się raz w miesiącu o godz. 18:00 w drugą środę miesiąca w tym roku w formie hybrydowej (udział w spotkaniu na żywo na ul. Rajskiej 10 w Krakowie bądź online na platformie ZOOM). Spotkania wolontariuszy mają charakter szkoleniowy, a dzięki wykładom i warsztatom wolontariusze uzyskują wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi i ich rodzinami. W trakcie tych spotkań mają także możliwość indywidualnej rozmowy z pedagogami i psychologami na temat swoich działań w roli wolontariusza oraz pojawiających się wyzwań oraz trudności w pracy z dziećmi.

 

Praktyki i zaświadczenie o pracy wolontaryjnej

Udział w wolontariacie daje możliwość zaliczenia praktyk oraz otrzymania zaświadczenia o pracy wolontaryjnej.

 

Kontakt

 

Zapisy

Dzięki wielu Wolontariuszom w tym roku szkolnym 2023/2024 każdy podopieczny ma już pomoc. Dziękujemy za zainteresowanie naszym wolontariatem. Na chwilę obecną zamykamy zapisy na wolontariat całoroczny. O ponownym otwarciu zapisów będziemy informować. Zapraszamy do śledzenia naszych działań na naszym FB.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu na adres: wolontariat@dpd.pl 
A już dziś zapraszamy do dołączenia do wolontariatu wakacyjnego zapis już wkrótce 🙂

 

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem