Wolontariat

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba, która spełni m.in. następujące warunki:
–    jest pełnoletnia;
–    nie figuruje w rejestrze przestępców na tle seksualnym;
–    oświadczy, że jest niekarana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozostaje w leczeniu psychiatrycznym i nie jest uzależniona od alkoholu i innych środków odurzających;
–    oświadczy, że jej stan zdrowia umożliwia wykonywanie świadczeń wolontarystycznych;
–    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
–    podpisze porozumienie o wolontariacie;
–    zostanie poinformowana przez dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub pracownika MOPS o specyfice pracy wychowawczej i
konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej placówce.

 

Jak się zapisać na wolontariat?

Kontakt

e-mail: wolontariat@dpd.pl
tel. 12 631 03 00
(od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do czwartku,
od 8:00 do 15:00 w piątek);

tel. +48 539 824 390
+48 508 943 598
(od 15:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku).

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem