8 lipca 2023 grupa nieformalna FENOMEN pod patronatem Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom rozpoczęła projekt „Muzykoterapia z rozwojem słuchu fonemowego”  

Działania jakie realizowali były skierowane do dzieci, które poprzez nieprawidłowe wcześniejsze wzorce, liczne zaniedbania zdrowotne i edukacyjne prezentują deficyty rozwojowe w sferze emocjonalno-społecznej. Objawia się to licznymi deficytami funkcji poznawczych, często opóźnionym rozwojem mowy, dyslaliami, zaburzeniami słuchu fonematycznego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzoną motoryką małą i dużą, nieprawidłową koncentracją uwagi co przyczynia się do ogromnych trudności szkolnych oraz braku poczucia własnej wartości. Druga grupa dzieci nie pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, jednak istotnym jest, by jak najlepiej wspierać rozwój poznawczy u dzieci poprzez kształtowanie słuchu fonematycznego, trening koncentracji uwagi, rozładowanie napięć psychofizycznych, ćwiczenia uważności słuchowej, by zapewnić dzieciom jak najlepszy start w etapie szkolnym, co przyczyni się do pozytywnych nastawień poznawczych, wzmocnieniem poczucia własnej skuteczności.

Warsztaty poprowadził Karol Dziedzic muzyk, wokalista, trener wokalny i certyfikowany Pedagog Wokalny Natural Voice Perfection. 

Realizacja projektu przyniosła odbiorcom projektu wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych (kształtowanie słuchu fonematycznego w tym analizę i syntezę słuchową- co odpowiada za prawidłowy proces czytania i pisania oraz stymuluje prawidłową wymowę) 

W ramach projektu grupa nieformalna „Fenomen” przeprowadziła 40 godzin warsztatów, z tego 20 godzin w:

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Dzieło Pomocy Dzieciom

Dzieci nabyły umiejetność dzielenia wyrazów na sylaby, łączyć wyrazy w sylaby, dzielić wyrazy na głoski, łączyć głoski w wyrazy. Poprawiła się również koncentracja dzieci podczas zajęć. Nastąpiła poprawa wrażliwości słuchowej, rozładowanie napięć  psychofizycznych. 

A co ważne zwiększyliśmy szanse dzieci na odbudowanie wiary we własne siły i możliwości. 

Miejsce realizacji projektu:

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego Dzieło Pomocy Dzieciom
  • Bajkowa Kraina – Przedszkole integracyjne

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Komitet do spraw Pożytku Publicznego oraz ze środków Powiatu Oświęcimskiego, Miasto Kraków, Gmina Kęty, Gmina Chrzanów, Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki, Powiat Wielicki i Alexander Mann Solutions. Partner: Województwo Małopolskie


Wesprzyj nasze działania dokonując

wpłaty na rzecz Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem

Wpłaty realizowane przez Przelewy24


Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem