Wpłata na rzecz Fundacji DPD

1,00 

Kategoria:

Opis

Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera (działająca nieprzerwanie od 1993 roku) wspiera działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, wobec sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych, biednych, rozbitych. 

Celem naszej działalności jest wyrównywanie szans życiowych, edukacyjnych i rozwojowych dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i przygotowanie ich do startu w dorosłe życie. Swoje działania Fundacja realizuje w oparciu o wartości i zasady życia chrześcijańskiego.  

Dzieło Pomocy Dzieciom mogło powstać i nadal funkcjonuje dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu ludzi dobrej woli.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000095631. Ustawowy nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. Fundacja podlega moralnemu nadzorowi Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Patronat nad Fundacją sprawuje Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Fundacja wspiera działalność:

  • Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom – POW
  • Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom” – OA

oraz organizuje:

  • kolonie letnie w Żmiącej dla dzieci z domów dziecka, rodzin ubogich, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
  • szkolenia wolontariuszy i wsparcie ich całorocznej i wakacyjnej pracy charytatywnej w ramach działań Fundacji

 

Fundacja Ruperta Mayera dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla prawidłowego funkcjonowania i wypoczynku dzieci oraz do pracy z rodzinami zarówno w Krakowie, jak i w Żmiącej. Pozwala to na poprawę zdrowia, sprawności fizycznej oraz równowagi emocjonalnej dzieci. 

Na terenie obiektów znajdują się pokoje dla dzieci, pokoje gościnne, sale szkoleniowe, jak również place zabaw z huśtawkami, piaskownicami, zjeżdżalniami, boisko do piłki nożnej i siatkowej, sad owocowy, las. Dodatkowo na terenie ośrodka w Żmiącej znajduje się kaplica, w której w każdą niedzielę o 11:30 odprawiana jest Msza św. dla dzieci, rodzin.

Wesprzyj Fundację szybkim przelewem lub BLIKiem